W dniu 26.03.2016 r. (sobota) o godzinie 10.00 w hotelu GSS AP Żar odbędzie się Konferencja Lotno-Techniczna, KWT dla pilotów oraz odprawa instruktorów latających na Żarze.

Program konferencji:

1. Konferencja Bezpieczeństwa Lotniczego – omówienie wybranych zdarzeń lotniczych (wypadki, poważne incydenty, incydenty, zdarzenia inne) z kraju oraz w GSS Żar.

2.Działalność techniczna, przeglądy przedlotowe, wypełnianie Pokładowych Dzienników Technicznych, zasady eksploatacji statków powietrznych.

3. KWT dla pilotów szybowcowych i samolotowych.

4. Szkolenie początkowe dla wszystkich nowych instruktorów, którzy mają szkolić w Organizacji ATO GSS AP Żar oraz szkolenie odświeżające w celu przypomnienia i utrwalenia wiadomości i umiejętności w zakresie posiadanych uprawnień instruktorskich.

5. Omówienie z instruktorami zasad współpracy z GSS AP Żar w zakresie wykonywania lotów i prowadzenia szkolenia.

Serdecznie zapraszamy.