Flotę holującą Szkoły uzupełnił nowy statek holujący: sześciocylindrowy Robin DR400-235 Remorqueur 212, z trójłopatowym, stałym śmigłem.Holówka spisuje się mężnie, często zamykając wariometr w holowanej solówce, a prezentuje się młodo i energicznie. Nazwy jeszcze szukamy, poznając zwyczaje silnego, ale pilotażowo wymagającego samolotu.