projekt

Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego wraz z partnerem po stronie słowackiej – Aeroklubem Spišská Nová Ves od 1 czerwca 2019 rozpocznie realizację projektu „Pod wspólnym niebem – wdrożenie wspólnego, transgranicznego cyklu szkoleń specjalistycznych i zawodowych  w branży lotniczej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano stworzenie wspólnych transgranicznych rekomendacji dostosowania programów szkoleniowych do potrzeb polsko-słowackiego rynku pracy. Zadanie będzie związane ze szczegółową analizą istniejących programów szkoleniowych w instytucjach partnerskich oraz spotkaniami roboczymi przedstawicieli projektu wraz z przedstawicielami innych sektorów. W rezultacie działanie powstaną wspólne transgraniczne rekomendacje dostosowania programów szkoleniowych do potrzeb polsko-słowackiego rynku pracy.

Równocześnie w Polsce i na Słowacji odbywać się będzie cykl szkoleń lotniczych: na szybowcach do licencji SPL, na motoszybowcu do uprawnienia (TMG) oraz na samolocie do licencji PPL(A).W ramach zadania przewidziano dodatkowo leasing szybowca.

Na koniec realizacji projektu przewidziano konferencję podsumowującą, która będzie okazją do zaprezentowania wyników projektu – powstałej w ramach projektu broszury ze wspólnymi transgranicznymi rekomendacjami dostosowania programów szkoleniowych do potrzeb polsko-słowackiego rynku pracy. Na konferencji zaprezentowane zostaną również osiągnięcia projektu, omówiony zostanie przeprowadzony cykl szkoleń i jego wyniki.

ównym celem projektu jest wdrożenie wspólnego, transgranicznego cyklu szkoleń specjalistycznych i zawodowych w branży lotniczej.

Cel ten będzie realizowany poprzez trzy cele szczegółowe:

  • Wypracowanie wspólnych transgranicznych rekomendacji dostosowania programów szkoleniowych do potrzeb
  • Promocję lotnictwa jako ścieżki kariery zawodowej
  • Podniesienie kompetencji mieszkańców

Okres realizacji projektu: 01.06.2019r. – 31.05.2021r.

Wartość całkowita projektu: 562 277,52 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 477 935,87 €

Informacja o naborze

Karta zgłoszenia

Informacja o naborze
Tytuł: Informacja o naborze (0 click)
Podpis:
Filename: informacja-o-naborze.pdf
Rozmiar: 120 KB
Karta zgłoszenia
Tytuł: Karta zgłoszenia (0 click)
Podpis:
Filename: karta-zgloszenia.pdf
Rozmiar: 216 KB
Opis i rekomendacje GSS AP ŻAR
Tytuł: Opis i rekomendacje GSS AP ŻAR (0 click)
Podpis:
Filename: opis-i-rekomendacje-gss-zar_ao_rm.pdf
Rozmiar: 617 KB