Unikalny wykład w formie prezentacji. Piotr Struzik z Ośrodka Teledetekcji Satelitarnej
Wykorzystano materiały opracowane przez pracowników IMGW OTS w Krakowie: B. Łapetę, M.Pajek, D.Serafin-Rek