Za zgodą Pana Andrzeja Pazio udostępniamy jego dwa bardzo ciekawe szybowcowe wspomnienia z lat 50-tych ubiegłego wieku. Poniżej wprowadzenie autora do tych tekstów. Wspaniała lektura na długi jesienno-zimowy wieczór!

Tekst pt. JESZCZE TROCHĘ PAMIĘTAM! (Wspomnienia kursanta III turnusu CSIS), powstał w roku 2007 jako jedna z pozycji do materiałów wspomnieniowych, przygotowanych dla uczestników koleżeńskiego spotkania absolwentów Centralnej Szkoły Instruktorów Szybowcowych w Aleksandrowicach (CSIS) i Centrum Wyszkolenia Instruktorów Szybowcowych w Jeżowie Sudeckim (CWIS) oraz spotkania Towarzystwa Miłośników Górskiej Szkoły Szybowcowej ŻAR, które odbyło się w dniach od 8 do 10 września 2007 roku. W tych materiałach wspomnienia moje pt. JESZCZE TROCHĘ PAMIĘTAM! (Wspomnienia kursanta III turnusu CSIS) zostały wydrukowane w pierwszej, obarczonej jeszcze błędami (głównie „literówkami”), wersji. Później na prośbę Ireneusza Kucharskiego, absolwenta CWIS dopisałem DODATEK. Obecna wersja, już trzecia, poprawiona zawiera ten DODATEK. Ten nowy uzupełniony tekst miał być wykorzystany w materiałach kolejnego spotkania Towarzystwa Miłośników Górskiej Szkoły Szybowcowej ŻAR w roku 2009. Następnie tekst został poprawiony stosownie do sugestii Marty Olejnik. Załączona wersja została zaktualizowana dostawieniem krzyżyków (†) po nazwiskach osób, które ostatnio odeszły na wieczną wartę[1].

Tekst pt. WACEK powstał z inspiracji Stanisława Błasiaka, który w roku 2002 podczas zjazdu absolwentów CSIS i CWIS oraz weteranów szybownictwa, nagrał moje ustne wspomnienia o pułk. pil. Wacławie Kozielskim, niedawno zmarłym. Znacznie później przeczytałem w Biuletynie Loteczki Nr 19 ze stycznia 2001 r. obszerny artykuł Stanisława Błasiaka o drodze życiowej pułk. pil. Wacława Kozielskiego, zamieszczony tam z okazji przyznania mu wyróżnienia ZŁOTA LOTKA 2000. Podczas rozmowy ze Stanisławem Błasiakiem uznaliśmy, że warto do tematu lotniczej służby pułk. pil. Wacława Kozielskiego wrócić i to spowodowało napisanie moich wspomnień pt. WACEK. Wspomnienia te, tak zatytułowane, zostały opublikowane w Biuletynie Loteczki Nr 86 z lutego 2008 r. Załączona wersja została również zaktualizowana dostawieniem krzyżyków (†).

Andrzej Pazio

Warszawa, 16 września 2011 r.

[1] Od dnia opracowania niniejszej Informacji tych krzyżyków (†) stale przybywa. A. P.

Jeszcze trochę pamiętam - Andrzej Pazio
Tytuł: Jeszcze trochę pamiętam - Andrzej Pazio (0 click)
Podpis:
Filename: jeszcze-troche-pamietam-andrzej-pazio.pdf
Rozmiar: 272 KB
Wacek - Andrzej Pazio
Tytuł: Wacek - Andrzej Pazio (0 click)
Podpis:
Filename: wacek-andrzej-pazio.pdf
Rozmiar: 169 KB