Chromowane slajdy, fotografie zrobione dwadzieścia lat temu, w dobrych, pięknych latach dziewięćdziesiątych. Jest tu Janek Stachura i są oba Antki, jest Leszek i jest Mike Bravo. Wspaniałe chwile.