Regulaminy

Regulamin Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” przyjęty przez I Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego w dniu 1 lutego 2014, znowelizowany przez III Zwyczajny Sprawozdawczy Kongres Aeroklubu Polskiego w dniu 11 kwietnia 2015 oraz przez VI Zwyczajny Sprawozdawczy Kongres Aeroklubu Polskiego w dniu 20 maja 2017 roku.

Statut GSS AP Żar 20.05.2017

Regulamin Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” przyjęty przez Radę Szkoły w dniu 8 marca 2014, znowelizowany przez Radę Szkoły w dniu 1 marca 2015.

Regulamin Rady GSS AP Żar 1.03.2015


Dokumenty Rady Szkoły

Protokoły z posiedzeń Rady Szkoły:

Rok 2018

Rok 2017
2017.12.02 Protokół z posiedzenia Rada GSS
2017.09.24 Protokół z posiedzenia Rada GSS
2017.06.17 Protokół z posiedzenia Rada GSS
2017.03.04 Protokół z posiedzenia Rada GSS

Rok 2016
2016.12.02 Protokół z posiedzenia Rada GSS
2016.10.22 Protokół z posiedzenia Rada GSS
2016.07.30 Protokół z posiedzenia Rada GSS
2016.04.09 Protokół z posiedzenia Rada GSS
2016.01.09 Protokół z posiedzenia Rada GSS

Rok 2015
2015.10.17 Protokół z posiedzenia Rady GSS
2015.07.18 Protokół z posiedzenia Rady GSS
2015.04.25 Protokół z posiedzenia Rady GSS
2015.03.01 Protokół z posiedzenia Rady GSS
2015.01.17 Protokół z posiedzenia Rady GSS

Rok 2014
2014.11.22 Protokół z posiedzenia Rady GSS
2014.09.13 Protokół z posiedzenia Rady GSS
2014.07.11 Protokół z posiedzenia Rady GSS
2014.06.21 Protokół z posiedzenia Rady GSS
2014.04.13 Protokół z posiedzenia Rady GSS
2014.03.08 Protokół z posiedzenia Rady GSS
2014.01.25 Protokół z posiedzenia Rady GSS

Rok 2013
2013.12.14 Protokół z posiedzenia Rady GSS
2013.03.02 Protokół z posiedzenia Rady GSS

Rada GSS Rejestr uchwał 2018
Rada GSS Rejestr uchwał 2017

Rada GSS Rejestr uchwał 2016
Rada GSS Rejestr uchwał 2015

Uchwały Rady Szkoły podjęte na posiedzeniach:

Rok 2017
2017.12.02 Uchwała Rady GSS
2017.09.24 Uchwały Rady GSS
2017.06.17 Uchwała Rady GSS
2017.03.04 Uchwała Rady GSS

Rok 2016
2016.10.22 Uchwały Rady GSS
2016.07.30 Uchwały Rady GSS
2016.04.09 Uchwała Rady GSS
2016.01.09 Uchwały Rady GSS

Rok 2015
2015.10.17 Uchwały Rady GSS
2015.07.18 Uchwały Rady GSS
2015.04.25 Uchwały Rady GSS
2015.03.01 Uchwały Rady GSS
2015.01.17 Uchwały Rady GSS

Rok 2014
2014.09.13 Uchwała Rady GSS
2014.07.11 Uchwała Rady GSS
2014.06.21 Uchwały Rady GSS
2014.04.13 Uchwały Rady GSS
2014.03.08 Uchwały Rady GSS
2014.03.02 Uchwały Rady GSS
2014.01.25 Uchwały Rady GSS

Uchwały Rady Szkoły podjęte w głosowaniach elektronicznych:

Rok 2018
2018.03.06 Uchwały Rady GSS (elektronicznie)

Rok 2017
2017.10.16 Uchwały Rady GSS (elektronicznie)
2017.08.15 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2017.06.05 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2017.05.18 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2017.05.05 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2017.05.04 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)

2017.03.26 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2017.01.24 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)

Rok 2016
2016.09.13 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2016.05.24 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2016.03.25 Uchwały Rady GSS (elektronicznie)
2016.03.06 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2016.02.14 Uchwały Rady GSS (elektronicznie)
2016.02.04 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2016.02.02 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)

Rok 2015
2015.12.03 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2015.11.11 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2015.11.02 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2015.09.16 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2015.08.18 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2015.05.10 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2015.04.04 Uchwały Rady GSS (elektronicznie)
2015.01.23 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2015.01.20 Uchwały Rady GSS (elektronicznie)
2015.01.15 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)

Rok 2014
2014.10.20 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2014.10.17 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2014.08.18 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2014.08.17 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2014.06.10 Uchwała Rady GSS (elektronicznie)
2014.06.04 Uchwały Rady GSS(elektronicznie)

 

 

Załączniki