Zarząd

Wojciech Kos – Prezes Zarządu

e-mail: prezes@osrodekzar.pl

 

Rada Szkoły

Mirosław Górski – Przewodniczący Rady

Joanna Jakubowska – Wiceprzewodnicząca Rady

Piotr Czarnecki – Sekretarz Rady

Adam Paska – Członek Rady

Ireneusz Oziembała – Członek Rady

e-mail: rada@osrodekzar.pl