Zarząd

Wojciech Kos – Prezes Zarządu

e-mail: prezes@osrodekzar.pl

 

Rada Szkoły

Marcin Prusaczyk – Przewodniczący Rady

Wojciech Kos – Zastępca Przewodniczącego Rady

Paweł Kos – Sekretarz Rady

Jarosław Szołtysek – Członek Rady

e-mail: rada@osrodekzar.pl