Apel Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego

Z przyjemnością informujemy o zapoczątkowaniu współpracy z Radą Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego. Projekt pod nazwą „Dedal” pozwolił Górskiej Szkole Szybowcowej „Żar” zaangażować się w organizację wyróżnień instruktorów naszego środowiska lotniczego. Zapraszamy do zapoznania się z apelem Rady Seniorów i czynnego uczestnictwa w tym chwalebnym przedsięwzięciu – uhonorujmy należycie naszych Nauczycieli i Wychowawców!

APEL RADY SENIORÓW LOTNICTWA AEROKLUBU POLSKIEGO

do tych, którzy zgadzają się, że za zasługi w lotnictwie uznanie należy się także „mrówkom”

Jest długą i piękną tradycją w lotnictwie światowym, że autorzy ponadprzeciętnych osiągnięć, sportowych, organizacyjnych i technicznych, otrzymują za to, jako wyraz uznania, stosowne wyróżnienia i nagrody. Jest tak również w lotnictwie polskim, w Aeroklubie Polskim od lat istnieje system wyróżnień, ze Złotym Medalem Aeroklubu na czele (którego pierwszym laureatem był lotnik-legenda Michał hr. Scipio del Campo), przyznawanych wyróżniającym się ludziom sportu lotniczego, wybitnym sportowcom, rekordzistom, działaczom, konstruktorom. Brakowało na tej liście „mrówek” , wykonawców żmudnej, codziennej pracy przy tworzeniu nowej generacji lotników polskich, instruktorów i wychowawców młodzieży lotniczej.
Na tę lukę w aeroklubowym systemie uznania dla ludzkich osiągnięć zwrócił przed kilkoma laty uwagę wybitny pilot szybowcowy i rekordzista Polski Mieczysław Kozdra, człowiek, któremu Opatrzność, oprócz lotniczych, nie poskąpiła też talentów artystycznych. Zaproponował aby dla „mrówek” – zasłużonych instruktorów i wychowawców kadr lotniczych – ustanowić wyróżnienie w niebanalnej, niepowtarzalnej postaci. Od idei przeszedł do czynu. U artystki-rzeźbiarki prof. Bogny Kozery-Radomskiej zamówił rzeźbę, odwzorowanie ziemskiego globu otulonego skrzydłami polskiego lotniczego orła, ustawioną na granitowym cokole, i sfinansował przedsięwzięcie z własnej szkatuły. O honorowy patronat i pełnienie funkcji Kapituły proponowanego wyróżnienia poprosił Zarząd Rady Seniorów Lotnictwa AP. W 2004 roku Kapituła wybrała pierwszych 3 kandydatów do DEDALA – bo postanowione zostało, że wyróżnienie nosić będzie imię pierwszego, mitycznego konstruktora, pilota, instruktora i wychowawcy – którymi zostali zasłużeni instruktorzy trzech ważnych gałęzi lotnictwa: balonów (Stefan Makne), szybowców (Józef Dankowski) i samolotów (Andrzej Osowski). Wkrótce potem DEDAL został wpisany na listę wyróżnień Aeroklubu Polskiego.

W kolejnych latach DEDALEM wyróżnionych zostało kolejnych 12 osób i jeden zespół, a wśród nich m. In. Tadeusz Góra, sławny szybownik, zdobywca w 1938 roku Medalu Lilienthala FAI nr 1, w czasie wojny myśliwiec PSP w Anglii, a po wojnie w Polsce wieloletni instruktor szybowcowy, śmigłowcowy i Józef Młocek, pilot samolotowy, śmigłowcowy i szybowcowy, rekordzista czasu pełnienia funkcji instruktora – 61 lat !. W roku 2008 DEDAL dla zespołu przyznany został grupie pilotów samolotów Boeing 767 PLL LOT, którzy finansowo wsparli wyprodukowanie serii DEDALI i umożliwili kontynuację wyróżnienia. Od 2013 roku realna stała się jednak perspektywa, że z powodu braku środków, mimo tego, że stał się wyróżnieniem wysoko cenionym, DEDAL zakończy żywot. Sytuacja stała się na tyle poważna, że zdecydowaliśmy się na niniejszy apel. Apel o zbiórkę pieniędzy na kontynuowanie dorocznego honorowania lotniczych „mrówek”.

Drodzy Państwo!

Nie idzie o miliony. Wyprodukowanie serii statuetek DEDALA, wystarczających na wyróżnienie nim, przez kilka lat, zasłużonych instruktorów i wychowawców lotniczych – to zaledwie kilkanaście tysięcy PLN. Tysięcy, których w budżecie AP nie ma. Wierzymy głęboko, że niezbędne środki znajdą się u Was. Znajdą się jako wyraz uznania dla podniesionej przed laty szlachetnej idei, że ludzi zasłużonych dla wychowywania nowego narybku polskiego lotnictwa – lotnicze „mrówki” – nagradzać trzeba.

Wszelkie, nawet drobne, wpłaty na ratowanie DEDALA prosimy kierować na konto:

Górska Szkoła Szybowcowa AP „ŻAR”
Bank Spółdzielczy w Kętach
Nr 22 8120 0003 2001 0053 2426 0002
(z dopiskiem Darowizna-DEDAL)

Z góry serdecznie dziękujemy

Prezes Rady Seniorów Lotnictwa
Prof. dr hab. inż. Robert Stefan Rowiński