Przekaż 1% swojego podatku

Aeroklub Polski uzyskał oficjalnie status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), a co za tym idzie, wszystkie aerokluby regionalne i Szkoły Szybowcowe stowarzyszone z AP. Jednym z walorów uzyskania statusu OPP jest możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz AP, a tym samym na Górską Szkołę Szybowcową ŻAR. Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków na przekazywanie 1% podatku na naszą Szkołę.
To nic nie kosztuje, tylko kilka minut. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wnioskować o przekazanie 1% podatku na GSS „Żar”. Prosimy Was, zorganizujcie akcję wśród rodziny i znajomych. Przekonajcie ich, że warto ten 1% przekazać nam, Górskiej Szkole Szybowcowej ŻAR. My ze swojej strony, jako Rada i Prezes zobowiązujemy się, że te pieniądze nie pójdą na marne. Cały czas czynimy starania, żeby Szkoła Szybowcowa była przyjazna dla wszystkich.
Należy pamiętać, że w rubryce „Informacje uzupełniające” należy wpisać wybrany cel: Górska Szkoła Szybowcowa ŻAR.  Wtedy pieniądze trafią do nas.

Dokładna instrukcja wypełniania PIT-ów:

1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę AEROKLUB POLSKI i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli 0000122672.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

2. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto Aeroklubu Polskiego przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

 

Numer konta organizacji pożytku publicznego:

50 1910 1048 2214 9911 5663 0031

Należy pamiętać, że w rubryce „Informacje uzupełniające” należy wpisać wybrany cel: Górska Szkoła Szybowcowa ŻAR.  Wtedy pieniądze trafią do nas.