W terminie maj-czerwiec 2022 r. realizowaliśmy mikroprojekt pn. „Pod wspólnym niebem”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Czeskim partnerem projektu był Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s..  

Wartość zadania: 9 095,00 euro  

Poziom dofinansowania: 90%, w tym 85% z EFRR, 5% z budżetu państwa  

Celem projektu było zwiększenie intensywności współpracy aeroklubów i innych instytucji branży lotniczej działających na pograniczu polsko-czeskim oraz społeczności w regionie przygranicznym. Wspólne spotkania, wymiana pomysłów (możliwość przetestowania rozwiązań technicznych) stały się okazją do wymiany doświadczeń i szerszej współpracy aeroklubów.  

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Wspólne polsko-czeskie wyścigi szybowcowe

2. Polsko-czeskie spotkania pilotów

3. Spotkanie promujące osiągnięcia techniki lotniczej.