W dniu 29 stycznia 2015 w Międzybrodziu Żywieckim spotkali się przedstawiciele Górskiej Szkoły Szybowcowej i Aeroklubu Żar. GSS reprezentowali członkowie Rady Szkoły (Wojciech Kos, Marcin Prusaczyk, Jarosław Szołtysek) a Aeroklub Żar członkowie zarządu (Przemysław Janusz, Krzysztof Strama, Jarek Tumidajski). Przedstawiciele Aeroklubu Żar przedstawili cele stowarzyszenia, bieżącą działalność oraz propozycje możliwej współpracy z GSS. Przedstawiciele GSS omówili bieżącą sytuację oraz plany Szkoły na rok 2015. Określono kilka obszarów potencjalnej współpracy, m.in. przy organizacji imprez oraz w zakresie promowania latania w terenie górskim, które będą przedmiotem dalszych wewnętrznych konsultacji.

GSS/Aeroklub Żar